Zaboor 16 – Ay Khudawand Mery

Zaboor 18 – Apy Uproo Hath Ky

Zaboor 19 – Asman Byan Kar Dy

Zaboor 24 – Rab Khudawand Badsha

Zaboor 96 – Sareo Loko Tusi Rab He

Zaboor 100 – Ay Sab Zameen Dy Oo Loko

Zaboor 101 – Geet Tery Neya Dy

Zaboor 108 – Mazboot Mera Dill Ha

Zaboor 118 – Sada Tekar Ha Rehmat

Zaboor 122 – Mein Khush Hoya Jadnoo