What Child is this

 

“What Child is this”
Poetic Translation in URDU

 

1.
Ye kaisa bacha Goad main Maryam Ki Soya Hai
Frishtay Krte Hamd Jis ki Chopan b dekhte hain
Duny Ka Noor Shah-e-Jehan – Farishte gatay hain
Ham b gaen hamd ke geet Ibn-e-Maryam Ke

2.
Ao Badshaho Paesh Karo Osay Sona Mur Lubaan
Tamjeed Munaji Badshah Ki Sab Kren Insaan
Karo Hamd ki Awaaz buland Kanwari Gaey Lori
Paida hua ibne-maraym Gao Khushi Khushi

3.
Ye kaisa bacha Goad main Maryam Ki Soya Hai
Frishtay Krte Hamd Jis ki Chopan b dekhte hain
Charwahon Mai Ghira Badshah – Farishte gatay hain
Ham b gaen hamd ke geet Ibn-e-Maryam Ke