Yahan Hey Eik Larka

Yasoo Ka Ek Dost Lazer

Eik Musafar Yaroshalim Se

Anjeel Main Kahani Eman Ki

 

Suno Ye Kahani Yasoo Ki Zubani

 

Six Days